BİRDEN ÇOK SAHİPLİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA, HAK SAHİPLERİ ARASINDA DEVRE ALTERNATİF BİR MÜLKİYET GEÇİŞ YÖNTEMİ ÖNERİSİ

PAYA İLİŞKİN HAKTAN VAZGEÇME Sınai mülkiyet haklarının, bir kısım hukuki işlemlere konu olabileceği, 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m.148 hükmünde açıkça düzenlenmiştir. Hemen belirtmek gerekir ki…

Okumaya devam edinBİRDEN ÇOK SAHİPLİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA, HAK SAHİPLERİ ARASINDA DEVRE ALTERNATİF BİR MÜLKİYET GEÇİŞ YÖNTEMİ ÖNERİSİ