BREXIT SONRASI AB MARKA VE TASARIMLARINI NELER BEKLİYOR?

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması (BREXIT) sonucu, Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi (UKIPO), Avrupa Birliği’nde başvuru halinde olan ya da tescilli marka ve tasarımların İngiltere’deki korumaları ile ilgili bazı düzenlemeler getirmiştir. Buna göre;

* 31 Aralık 2020 tarihinden önce tescil edilmiş olan Avrupa Birliği marka ve tasarım tescillerinin korumaları İngiltere için de devam edecektir.

* 31 Aralık 2020 tarihine kadar henüz tescil edilmemiş Avrupa Birliği marka ve tasarım müracaatlarının, ilk başvuru tarihlerinin korunabilmesi için 9 ay içerisinde (30.09.2021) Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi nezdinde ulusal başvuruya dönüştürülmeleri gerekecektir. Bu tarihe kadar ulusal başvuru müracaatında bulunulmayan başvurular için İngiltere nezdinde koruma sağlanmayacaktır.

* Yenileme tarihi 31 Aralık 2020 den sonra olan Avrupa Birliği marka ve tasarım tescillerinin yenileme işlemleri İngiltere için de korumaya devam edilmek isteniyorsa bu ülkeyi de kapsamak zorunda olacaktır.

* 31 Aralık 2020 tarihinden sonra yapılacak olan başvurular için hizmet adresi gösterme zorunluluğu getirilmiş ve bu kural İngiltere’de 31 Aralık 2020 den önce tescil edilmiş Avrupa Birliği tescilleri için de 3 sene boyunca geçerli olacak, bu süreden sonra bu tesciller için de adres gösterme zorunluluğu bulunacaktır.

Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi (UKIPO) ile gerekli yazışmaların daha kolay yapılabilmesi, fikri mülkiyet mevzuatı kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde bir aksaklık yaşanmaması, süreli işlemlerin daha kolay takip edilebilmesi açısından vekil ataması yapmak önemlidir. Bu konuda İngiltere’de işbirliği içinde olduğumuz firmalar aracılığı ile bu işlemleri sizler adına gerçekleştirebilir, bu süreçle ve markalarınızın durumları ile ilgili olarak sorularınızı her zaman cevaplandırabiliriz.