Patent, yenilikçi ve teknik özellikler barındıran buluşlar için alınan tescil modelidir. Alacağınız patent tescili, buluşunuzun kullanım hakkını size veren ve sizi hak sahibi yapan belgedir. Bir buluşun, yenilikçi ve patent tesciline uygun olup olmadığı ise geniş kapsamlı bir ön araştırma gerektirmektedir. Buluşunuz, patentlenebilir özelliklere sahipse tescil başvurusu yapılmalı ve sürecin takibi sağlanmalıdır. Grup Ofis Marka Patent, buluşunuz için kapsamlı bir araştırma ve tescil süreci yürütür. FTO analizi ile üretilmesi, satılması, ihraç edilmesi planlanan ürünleriniz hakkında bir faaliyet raporu hazırlar. Tescil başvurunuzu yapar ve başvuru sonrası tüm işlemleri yürütür. Takip edilen tüm bu adımlar hem yurt içinde hem yurt dışında olmak üzere planlanır ve buluşunuz için en kapsamlı yol izlenir.

SUNDUĞUMUZ ÇÖZÜMLER

 • Patent Yenilik Araştırması ve Teknoloji Haritalandırması
 • Ulusal / Uluslararası Patent Başvurusu, Süreç Takipleri ve Danışmanlık  İşlemleri
 • Ulusal/Uluslararası Patent Bültenlerinin İzlenmesi ve Benzer Başvuruların Tespiti
 • Rakip Firma Başvuru İzleme
 • FTO Analizi
 • İzleme Hizmeti ile Tespit Edilen Benzer Başvuruların Hızlı ve Zamanında Bildirimi
 • Yayımlanan Patent İtirazlarının Yapılması
 • İtirazlara Teknik Görüş Hazırlanması
 • AR-GE Faaliyetlerine Yardımcı Olabilecek Sektörel Araştırmalar
 • Sektörel Firma Analizleri
 • Patentin Etrafından Dolaşma Çalışması
 • Eş Değerlilik Araştırması
 • Ulusal / Uluslararası Hukuki Anlaşmazlıklar ve Olası Davalar İçin Teknik Raporlar
 • Olası Tecavüz Tehditlerinin Değerlendirilmesi ve Gerekli Tedbirlerin Alınması
 • TÜRKPATENT’e Yapılan Başvuruların İtiraz İşlemlerine Yönelik Danışmanlık
 • TÜRKPATENT’e İtiraz ve Karşı Görüş Dosyalanması
 • Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki Müvekkillerin İtiraz İşlem Süreçlerinin Takibi

Sıkça Sorulan Sorular

Patent başvurusu yapmak için bazı kriterler mevcuttur. Bu kriterler kapsamında tescile konu edilecek unsurun, buluş basamağı taşıması, yeni ve özgün olması gereklidir. Tescil edilecek ürün veya unsurun hangi koruma türüne uygun olduğunu ve patentlenebilirliğini, patent vekilleri yaptıkları araştırmalar ile analiz etmektedir. Buluşunuzun patent tescili süreci için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Patent tescil başvurusu için tescil edilmesi talep edilen unsurun patentlenebilirlik kriterlerine uygun olması gerekir. Bu aşamada uygunluk kontrolleri, patent vekilleri tarafından yapılır ve patentlenebilirlik kriterlerini taşıyan buluşlar için patent tarifnamesi hazırlanır. Gerekli işlemlerin tamamlanması ve dokümanların hazırlanması ardından patent vekilleri, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru dosyalar.

Hayır, patent koruması ülkeseldir. Sadece başvuru yapılan ülkede geçerli olur. Türkiye’de yaptığınız patent başvurusu, Türkiye’de geçerlidir. Fakat başka ülkelerde patent başvurusu yapabilmek için çeşitli uluslararası yöntemler mevcuttur. Uluslararası patent başvuru prosedürleri hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Patent kelimesi sıklıkla tescil kelimesiyle karıştırılmakta ve bunun sonucunda yanlış bir kullanım ortaya çıkmaktadır. Marka tescili, patent tescili ve tasarım tescili birbirinden farklı kriterlere sahip olan ve farklı unsurları koruyan tescil türleridir. Dolayısıyla ‘’marka patenti’’, ‘’tasarım patenti’’ ifadeleri tamamen yanlıştır. Fakat markanızı korumak için marka tescili, yenilikçi ve teknik işleve sahip buluşunuzu korumak için patent tescili, ürünlerin görünümüne yönelik unsurları korumak için tasarım tescil başvurusu yapmanız mümkündür.

FAYDALI MODEL

Faydalı model, patent ile sıklıkla karıştırılan bir tescil türüdür. Patent ve faydalı model; koruma süreleri, işlem basamakları vb. unsurlarda farklılık göstermektedir. Tescillemek istediğiniz buluşunuz için hangi koruma türünün daha uygun olduğu uzman bir patent vekili tarafından belirlenmelidir. Grup Ofis Marka Patent, tescil başvurusu yapmak istediğiniz buluş için en kapsamlı araştırmayı yapar. Analizler sonucunda belirlenen tescil türü için yurt içi ve yurt dışı olmak üzere tüm koruma süreçlerini yürütür.

SUNDUĞUMUZ ÇÖZÜMLER

 • Ulusal / Uluslararası Faydalı Model Başvuru, Süreç Takipleri ve Danışmanlık İşlemleri
 • Rakip Firma Başvuru İzleme
 • İzleme Hizmeti ile Tespit Edilen Benzer Başvuruların Hızlı ve Zamanında Bildirimi
 • Yayımlanan Faydalı Model İtirazlarının Yapılması
 • İtirazlara Teknik Görüş Hazırlanması
 • AR-GE Faaliyetlerine Yardımcı Olabilecek Sektörel Araştırmalar
 • Sektörel firma analizleri
 • Eş Değerlilik Araştırması
 • Ulusal / Uluslararası Hukuki Anlaşmazlıklar ve Olası Davalar İçin Teknik Raporlar
 • Olası Tecavüz Tehditlerinin Değerlendirilmesi ve Gerekli Tedbirlerin Alınması
 • TÜRKPATENT’e Yapılan Başvuruların İtiraz İşlemlerine Yönelik Danışmanlık
 • TÜRKPATENT’e İtiraz ve Karşı Görüş Dosyalanması
 • Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki Müvekkillerin İtiraz İşlem Süreçlerinin Takibi

Sıkça Sorulan Sorular

vet, faydalı model tescili ile patent tescili birbirinden farklı tescil türleridir. Faydalı model, patente göre daha kolay bir sürece sahiptir. Bu nedenle hem daha hızlı sonuçlanabilir hem de daha az maliyetli olduğu ifade edilebilir. Tescil etmek istediğiniz unsurun hangi koruma türüne uygun olduğunu öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Patent ve faydalı model tescilleri, genel itibarıyla birbirine benzerlik gösterse de esasen farklı süreçlere sahip olan tescil türleridir. Bir unsurun buluş basamağı taşıyıp taşımadığı, patent ya da faydalı model tescil türlerinden hangisine uygun olduğu gibi hususlar patent vekilleri tarafından yapılacak analizlerle belirlenebilir. Patent ekibimize danışmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tescil etmek istediğiniz buluşunuzun, özgün ve yeni olması çok önemlidir. Yeni olmayan, daha önce benzerleri bulunan bir unsur için patent tescili alınamaz. Buluşun özgünlüğü ise patent ön araştırması ile tespit edilebilmektedir. Patent ön araştırma hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.