AVRUPA BİRLİĞİ İTİRAZ BİRİMİ LOUİS VUİTTON KARARI

vrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) İtirazlar Birimi, Louis Vuitton Malletier’in Aina Yang tarafından 14 Ocak 2022’de (başvuru numarası 018306124) dosyalanan NL LOVES VITTORIO figüratif markasına karşı itirazını (B.3 133 780) reddetti. Louis Vuitton, AB Topluluk Markasına (EUTM) ve Uluslararası Tescillerine dayanmıştı . Tarafların ilgili markaları aşağıda gösterilmiştir:

İtiraz edilen marka, belirli bir anlamı olmayan “NL” veya “LN” harflerinden ve “Loves Vittorio” kelimelerinden oluşmaktadır. EUIPO, markayı ayırt edici kabul etmiş ve italik olarak gösterilen harflerin tanınabilir ve algılanabilir olduğunu kabul etmiştir. İlaveten, “Loves Vittorio” ifadesini değerlendirdikten sonra ve “love” kelimesinin yaygın olarak kullanılan bir İngilizce kelime olduğu göz önüne alındığında, EUIPO “Vittorio” kelimesini ayırt edici olarak değerlendirmiştir. Ayrıca EUIPO, “NL” veya “LN” harflerinin Vittorio adlı bir kişiyi seven bir kişinin baş harfleri olarak anlaşılabileceğini düşünmüştür.

Karara göre, işaretler görsel olarak çok düşük bir benzerliğe sahiptir. Ortak tek harf, iki harfli bir tasarımın parçası olan L harfi. (L harfi italik olarak yazılır ve iki harf yan yana gelir). Ayrıca işaretlerin çok düşük derecede işitsel olarak benzer olduğu da belirlenmiştir. Böylelikle EUIPO, biçimlendirilmiş harflerin tüketicileri yanıltmayacağını ve itiraz edilen markadaki ibarenin tüketiciler arasında kafa karışıklığı olasılığını ortadan kaldırdığını tespit etmiştir.

Louis Vuitton ayrıca, önceki markanın tescil edildiği yerde tanınmışlığa sahip olması durumunda ve başvurulan markanın kullanılması halinde, önceki hakkın ayırt edici özelliğine veya itibarına zarar verecek veya bundan haksız bir şekilde yararlanacaksa, bir ticari marka başvurusunun reddedilebileceğini öngören EUTM Yönetmeliği 1001/2017’nin 8(5) Maddesini ileri sürmüştür. Louis Vuitton, AB’deki tanınmış statüsüne güvenmesine rağmen, ticari markanın itibarına ilişkin davalar esnasında herhangi bir kanıt sunamamıştır.

İtiraz bütünüyle reddedilmiştir.

Yazarın Görüşü

Bazı durumlarda, itiraz sahipleri markalarının tanınmışlığına aşırı güven duyabilirler, ancak söz konusu durumun gösterdiği gibi bu, söz konusu itibarı fiilen kanıtlama gerekliliğini ortadan kaldırmaz.