Sınai mülkiyet başvuruları ülkesel olarak yapılır ve tescil koruması, ülkesel olarak devam eder. Yani Türkiye’de aldığınız bir tescil sadece Türkiye’de korunabilir. Bu nedenle fikir sahipleri sıklıkla buluşlarının uluslararası alanda korunmasını talep eder. Uluslararası koruma ise çeşitli başvuru yollarıyla yapılır ve bu süreçte patent vb. başvuru belgelerinin ilgili ülkenin diline çevrilmesi gerekir. Fakat dil, hem kültürel hem yapısal anlamda dinamik bir yapıya sahip olduğundan nitelikli patent çevirisi için uzman bir kadroya ihtiyaç duyulur. Kötü çeviri ile yapılmış bir başvuruda, belgelerin gidişatı değişebilir, patentin içeriğiyle ilgili yanlış anlamlar doğabilir. Böyle bir durumda hak sahiplerinin ileriye dönük dezavantajlarla karşılaşması kaçınılmaz hale gelir. Grup Ofis Marka Patent, yenilikçi fikirlerin tescil edilmesi sürecinde ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip olduğu gibi marka, patent, tasarım vb. tescil işlemlerinin yanında uluslararası tescil aşamaları için çeviri hizmeti de sağlıyor. Sektörde 40 yıla yakın süredir tecrübeye sahip olan Grup Ofis Marka Patent, doğru ve nitelikli patent çevirisi hizmeti ile sınai mülkiyet haklarıyla ilgili belgelerinizi, uluslararası tescil sürecinde en doğru şekilde sunuyor.

SUNDUĞUMUZ ÇÖZÜMLER

  • Patent Çevirisi

  • Sınai Mülkiyet Dokümanları Çevirisi

  • Hukuk Çevirileri

  • Tıp ve Medikal Alanındaki Çeviriler

Sıkça Sorulan Sorular

Patent tescili yenilikçi ve özgün faaliyetleri, buluş basamağı taşıyan unsurları korumaktadır. Patent tescili için hazırlanan dokümanlar ise son derece önemli ve hassas dokümanlar olarak nitelenebilir. Çünkü bu dokümanlar, başvuru yapılan buluşun özgünlüğünü, tekniğin bilinen durumundan hangi yönleriyle ayrıldığını anlatmaktadır. Çeviri gerektiren durumlarda ise çevirinin patent alanında uzmanlığı olan ve patent terminolojisine hâkim kişilerce yapılması gereklidir. Çünkü çeviri esnasında metinde oluşabilecek hatalar, patentin tescil sürecine etki edebilmektedir. Grup Ofis Marka Patent, patent tescil sürecinde gösterdiği özeni, patent çevirisi alanında da sergilemekte ve patent çevirmenleri ile bu alandaki taleplere karşılık vermektedir.