TÜRKİYE’DE 2021 YILININ İLK YARISINDA YAPILAN TESCİL BAŞVURULARI

Pandemi koşullarına rağmen Türk Patent ve Marka Kurumuna gelen tescil başvuruları hız kesmeden devam ediyor. Çeşitli sektörlerden gelen başvurular arasında çoğunluklar yerli başvurular olduğu gibi yabancı başvurular da mevcut.

Türk Patent ve Marka Kurumunun resmi verilerine göre bu yılın ilk yarısında 95.373 ticari marka başvurusu yapıldı. Açıklanan verilerde bu başvuruların %92,2’sinin yerli başvurular olduğu belirtildi. Yine yılın ilk yarısında bu marka başvurularına ek olarak 8.101 patent başvurusu yapıldı. Patent alanındaki başvuruların 3.570’nin yerli; 4.531’nin yabancı olduğu belirtildi. Ek olarak Kurum’a 2.419 faydalı model ve 28.381 tasarım başvurusu yapıldı.

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde yeni problemlerin ve ihtiyaçların oluşması, beraberinde yeni çözümleri de getirdi. Mevcut problemlere çözüm tasarlayan birçok girişim, marka, ürün ve servis ortaya çıktı. Buradan hareketle ticari marka, patent, tasarım gibi sınai mülkiyet kollarında yapılan başvurular duraksamadan devam etti. Açıklanan ‘’başvuru verileri’’ de bu durumu destekler nitelikte.