Tescil ve Patent Aynı Kavramlar mı?

Tescil ve patent kavramları birbirinden farklı anlamlara karşılık gelmektedir. Günümüzde patent kelimesi sıklıkla karıştırılmakta ve ‘’tescil’’ anlamında kullanılmaktadır. Fakat tescil kelimesi çok daha genel bir tanımken patent tescili, buluş niteliği taşıyan unsurları koruyan bir tescil türüdür. Bu durumda patent ve tescil kavramlarının aynı olmadığını fakat patentin bir tescil türü olduğunu ifade etmek doğru olacaktır.

Tescil işlemleri, işletmeler için oldukça önem taşır. Bir işletme, sahip olduğu fikri ve sınai mülkiyet hakları ile değer kazanır, ayırt edicilik edinir ve zihinlere kazınır. Bu noktada tescil işlemleri logo, slogan gibi unsurları koruyan marka tescili olabileceği gibi buluşları koruyan bir patent tescili veya görünüme yönelik özellikleri koruyan tasarım tescilinden oluşabilir.

Marka tescili almak marka adını bir nevi rakip firma ve ürünlerden korumak için gerçekleştirilen bir işlemdir. Marka tescili ile birlikte artık benzer özellik ve niteliklere sahip olan diğer rakip ürünlerine karşın farklı bir fiyat ve değer biçme şansına sahip olmak mümkündür. Patent ise buluş belgesi niteliğinde kullanılmakta olup yine rakiplerden ayrışmak veya piyasada ilerleme fırsatı yakalamak gibi avantajlara sahip olabilir. Bu noktada marka, patent, tasarım gibi tüm tescil türlerinin ortak özelliğinin; ilk uygulayıcısı adına kaydedilmesi olduğunu ve haksız rekabetten korunma fırsatı verdiğini söylemek mümkündür.

Tescil Nedir?

Tescilin bir ‘’resmiyete geçirme’’ aşaması olduğunu söylemek mümkündür. Tescil, birçok sektörde ve birçok unsur için kullanılabilecek bir kavramdır. Sınai mülkiyet özelinde bakıldığında ise marka tescili, patent tescili, tasarım tescili, faydalı model tescili gibi çok sayıda alt başlık olduğunu görmek mümkündür. Tescil almak, söz konusu değer ve unsur için hak ve sorumlulukların tescil alan kişiye geçmesini sağlar.

Böylelikle marka, tasarım, patent hakkı korunabilir ve herhangi bir haksız rekabet durumunda haklar savunulabilir hale gelir. Hakların kişiye geçmesi aynı zamanda da bu üründen kazanç elde edilecek ücretlerin de kişiye aktarılmasıdır. Söz konusu olan hak sahibi kişi haricinde kimse için bu ürünü ve hizmeti ticari amaç doğrultusunda kullanabilme durumu söz konusu olamaz. Tescil çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

Patent Nedir?

Patent işlemleri buluşlar için gerçekleştirilebilen bir kavramdır. Özgün, ayırt edici ve yeni unsurların korunması için kullanılan belge niteliğindedir. Buluşların, tescil süreci öncesinde gizliliğine önem verilmeli ve buluş sahiplerinin bu özgün unsurlar için patent tescil süreci başlatmasının önemli olduğu unutulmamalıdır.

Tescil ve Patent Başvuru İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?

Başvuru işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru sahipleri, Kurum’a kendileri başvurabileceği gibi alanında uzman marka ve patent vekillerinden danışmanlık alabilir. Başvuru işlemlerinde bir vekille çalışmak her zaman daha kapsamlı ve doğru sonuçlar almayı sağlamaktadır.

Marka Tescil ve Patent Sorgulama

Patent, marka, tasarımlar için sorgulama işlemlerinizi https://www.turkpatent.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca detaylı bilgi almak ve tescil etmek istediğiniz unsurlar hakkında bir ön araştırma talep etmek için tescil alanında 40 yılı aşkın deneyime sahip olan Grup Ofis Marka Patent ile iletişime geçebilirsiniz.