TANZİMAT’TAN BUGÜNE GELEN MARKANIN İTİRAZI: POSTHANE

170 yılı aşan geçmişiyle ülkemizin ilk kurumlarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), zaman içerisinde “postane” kelimesiyle zihinlere kazınmıştır. Bu kelimenin PTT ile özdeşleşmesi ise Türk Patent ve Marka Kurumuna gelen marka başvurularında bir itiraz gerekçesi haline gelmiştir. İşte PTT’nin “postane” kelimesi için yaptığı itiraz ve TÜRKPATENT’in kararı…

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan marka başvurularının ilanına, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 5. ve 6. maddesi kapsamında itiraz edilebilmektedir. Bir marka başvurusu gerçekleştirildiğinde Kurum, bu başvuruyu 5. Madde kapsamında değerlendirmeye almakta ve mutlak ret nedenlerinin varlığı halinde direkt olarak ret ya da kısmi ret kararı verebilmektedir. Fakat bu durumun aksine bazı başvurularda Kurum, reddedilmesi beklenen marka başvurularını ilana çıkarabilmektedir. Böyle bir markanın ilana çıkması halinde ise başvuruya itirazı olan taraflar, SMK’nin 5. madde bağlamında marka başvurusuna itiraz edebilmekte ya da 5/1-ç maddesi hariç üçüncü kişi görüşü verebilmektedir.

Bu duruma örnek olarak Türk Patent ve Marka Kurumuna gelen başvurulardan birine, posta dağıtım hizmetiyle tanıdığımız PTT tarafından yapılan itiraz örnek verilebilir. Bahsi geçen bu itirazla PTT, 2019/114109 başvuru numaralı POSTHANE 360 VİDEO PRODÜKSİYON marka başvurusuna Kanunun 6/1. maddesi ve 5/f maddesi gereğince itiraz etmiştir.

POSTANE denilince neredeyse hepimizin aklına 170 yılı aşan geçmişiyle ülkemizin ilk kurumlarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) gelmektedir. İlk Posta Teşkilatı 1840 yılında Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devleti halkının posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla kurulmuştur. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) isminde zamanla bazı değişiklikler olsa da halk arasında POSTANE adıyla anılmaya başlamış ve yaygınlaşmıştır. Öyle ki günümüzde kime “POSTANE” desek aklına ilk olarak PTT isminin gelmesi son derece olağan bir durum haline gelmiştir.

PTT, “POSTANE” ifadesinin kazandığı bu bilinirlik ve kendisiyle ilişkilendirilme haline istinaden POSTHANE 360 VİDEO PRODÜKSİYON marka başvurusuna itiraz etmiştir. İtirazda, PTT’nin POSTA unsurlu markaları mesnet gösterilerek benzerlik, tanınmışlık ve kötü niyet gerekçelerinin yanı sıra 5/f gerekçesine de yer verilmiştir. POSTANE ibaresi için ünlü arama motoru Google’da yapılan arama sonucunda gelen tüm bilgilerin PTT ile ilgili olması, marka başvurusunda kullanılan POSTHANE kelimesinin genel olarak POSTANE kelimesi olarak algılanabileceği, bazı internet sitelerinde yapılan incelemelerde POSTANE kelimesinin PTT teşkilatı ile özdeşlemiş olduğunun tespit edilmesi üzerine marka başvurusunun 5/f kapsamında da reddi talep edilmiştir.

Kurum’a yapılan bu ilk itiraz reddedilse de konu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesine taşınmış ve itiraz gerekçeleri bakımından yeniden ret kararı ile karşılaşılmıştır. Fakat itiraza konu olan ibarenin 5/ı kapsamında değerlendirilmesi sonucunda POSTHANE 360 VİDEO PRODÜKSİYON marka başvurusunun, resmi kurumla doğrudan ilişkilendirilen ”posthane” kelimesini asli unsur olarak içerdiği, tescili talep edilen hizmetlerin PTT teşkilatı tarafından sunulan hizmetler olarak algılanacağı kanaatine varıldığından re’sen reddine karar verilmiştir.

Kaynak: GOssIP Dergi