KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SEMİNERİ

Son günlerde adından sıklıkla bahsettiren kişisel verilerin korunması konusu Patent ve Marka Vekilleri Derneği (PEM) tarafından ele alındı.

Patent ve Marka Vekilliği ve Kişisel Verilerin Korunması Semineri, PEM Başkanı Uğur Yalçıner tarafından yapılan açılış konuşması sonrasında alanında uzman katılımcıların ve avukatların konuşmalarıyla başladı.

Seminerde kişisel verilerin korunması konusundaki asıl amacın özel hayatın gizliliğinin korunması olduğu, gerçek kişiye ait tüm bilgilerin kişisel veri olarak tanımlandığı konuları ele alındı. Söz konusu veriler aracılığıyla verilerin ait olduğu kişinin belirlenebildiği ve gerçek kişiye ulaşılabileceğinden dolayı kişisel verilerin korunmasının önemine vurgu yapıldı.

Bilgi güçtür
Kişisel verilerin genel nitelikli ve özel nitelikli olarak iki ayrı kategoride ele alınması gerektiği ve özel nitelikli kişisel verilerin koruma alanının daha önemli ve daha geniş olduğundan bahsedildi.

Şirketlerde ise veri sorumlusu tüzel kişinin şirket olduğu, veriyi işleyen, şirketin yetkili kıldığı gerçek ya da tüzel kişi olduğu aktarıldı. İrtibat kişisinin ise söz konusu kurul ile irtibat halinde olan ve sadece kayıt esnasında girilen bilgilerin doğru olup olmadığından sorumlu olan kişi olduğu bilgisi verildi.

Grup Ofis Marka Patent- Hukuk Müşaviri Av. Filiz Cankat konu ile ilgili; Belirli şartları sağlayan veri sorumlusu şirketlerin Verbis’e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıt olmaması, idari ve teknik tedbirleri almaması, açık rıza ve aydınlatma metni yükümlülüklerini yerine getirmemesi ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalınmasına neden olabilir, şeklinde ifadede bulundu.

Kaynak, GOssIP Dergi