2019 AIPPI DÜNYA KONGRESİ

2019 AIPPI Dünya Kongresi 15 -18 Eylül 2019 tarihleri arasında Londra’da gerçekleşti.

Toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde fikri hakların ulusal ve uluslararası düzeyde en geniş anlamda korunması, geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amacını taşıyan AIPPI (Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği), düzenlediği Dünya Kongresi ile her sene dünyanın farklı bir köşesinde üyeleriyle buluşuyor. Senede bir kez düzenlenen Dünya Kongresinde, fikri mülkiyet hakları alanındaki güncel gelişmeler üzerinde duruluyor, Daimî Komiteler olarak adlandırılan çalışma grupları tarafından akademik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ayrıca, tüm ülkelerden seçilen temsilciler bir araya gelerek o sene için hazırlanmış olan çalışma sorularına çözüm arıyor.

Bu yıl Londra’da gerçekleştirilen AIPPI Dünya Kongresinde tartışılan çalışma soruları; istemlerde patentlenebilirlik kriteri olarak makul olma (plausibility), marka davalarında tüketici anketinin delil olarak kullanılması, yapay zekâ tarafından üretilmiş eserlerde telif hakkı ve fikri mülkiyet haklarına tecavüz durumlarında satış haricindeki eylemlerde alınan hasarlar idi. Kongre boyunca ülke temsilcilerinin oluşturduğu çalışma grupları, söz konusu soruları tartıştı ve yapılan oylama sonucunda yönergeler oluşturuldu.

Şirketimizi temsilen kongreye katılan Yasemin Özdemir kongre ile ilgili olarak “AIPPI 2019 Dünya Kongresi birbirinden ilginç sorulara cevap aranan çalışma gruplarına dahil olurken aynı zamanda dünyanın dört bir köşesinden aynı işi yaptığımız insanlarla buluşma fırsatı elde etmek açısından oldukça değerli bir deneyimdi” ifadelerinde bulundu.

GOssIP Dergi  – Gündem