Gürşen M. SEVİNÇ

1939 yılında Akşehir’de doğdu. 1957 yılında Ankara Atatürk Lisesi’ni, 1961 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 1966-67 dönemi ‘Matematiksel İstatistik Programı’nı takip ederek sertifika aldı. 1978 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün davetlisi olarak Cenevre’de Aktuaryel incelemelerde bulundu.

T.C Emekli Sandığı’nda Daire Başkan Yardımcılığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı, Çitosan’a bağlı Çemas A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca Başbakanlık Murakıbı olarak TÜBITAK’ın ve TÜBITAK’a bağlı Marmara Araştırma Merkezi’nin iki yıllık ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki TÜSSİDE’nin dört yıllık denetimlerini tamamlayarak Başbakanlığa sundu.

Birçok dernek ve kooperatifte, kurucu üyelik, yönetim kurulu üyeliği, deneticilik ve başkanlık yaptı. Mali Müşavir ve Marka-Patent Vekili ünvanlarına sahip olan Gürşen M. Sevinç halen ‘Patent ve Marka Vekilleri Derneği’ Denetim Kurulu üyesi, ‘Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Patent ve Marka Vekilleri‘ meclis üyesi ve 1984 yılında kurduğu Grup Ofis Marka ve Patent A.Ş`nin kurucusudur.

Kurucunun Mesajı

Kurulduğu 1984 yılında ilk müvekkilimiz Seyran Gıda ile başlayan marka ve patent çalışmalarımıza her geçen gün yenilerini ekledik. Bugün ulusal ve uluslararası arenada 20.000 müşteri ile yolumuza devam ediyoruz.

Grup Ofis Marka Patent’i; mal ve hizmet markaları, patentler, faydalı modeller, tasarımlar, coğrafi işaretler gibi konuları içine alan sınai mülkiyet mevzuatının yürürlüğe girdiği ve Türk Patent ve Marka Kurumu’ nun kurulduğu yıldan tam on yıl önce kurduk. Kurulduğumuz günden itibaren yeni bir işe atılmanın heyecanı ile zaman zaman ekonomik ve teknik hamleler yaptık, sağlam ve cesurane adımlarla ilerledik.

Müvekkilerimizin memnuniyetini her zaman ön planda tuttuk. Başladığımız her işi Grup Ofis’e yakışır takım çalışması ile güvenilir bir şekilde tamamladık. Çalışanlarımızla saygı ve sevgi ile çalıştık. Mevzuata ve meslek ilkelerine bağlılığımız, ketumiyetimiz, adilane davranışımız, süratimiz ve müvekillerimize verdiğimiz değer ile yarattığımız dostlukla bugünlere kadar geldik, otuz yedi yıl önce çizdiğimiz yolu, belirlediğimiz hedefi geride bıraktık.

Şimdi yeni hedeflerimiz, yeni dostluklarımız için yol haritası çiziyoruz.

Grup Ofis Marka Patent’e güvenen müvekkil dostlarımızla ve beraber yürüdüğümüz çalışanlarımızla gurur duyuyoruz.