Sınai mülkiyet haklarının her geçen gün önem kazandığını biliyor, işletmenizin kaliteli bir hizmetten faydalanarak ekonomik döngünüzün tutarlı kılınmasına katkıda bulunuyoruz.

Teşvikler, işletmelerin pazar payını artırmak, rekabet edebilme güçlerini ve bununla birlikte ürün/hizmet katma değer seviyesini yükseltmek, gelişimi ve ilerlemesi için ürün/hizmet alımında işletme döngüsünün tutarlı kılmasına katkıda bulunuyor. Marka, patent, faydalı model, tasarım tescil belgesi almak için yapılan ödemelerin %50’si teşvikler ile işletme sahiplerine geri ödeniyor. Özetle teşvikler, işletmelerin ihracattaki paylarını artırarak, Türk markalarının uluslararası pazarlara tanıtılmasında ve özellikle yerli markaların küreselleşen ekonomik yapıya entegre edilmesinde büyük bir role sahiptir.

ÇÖZÜMLER

  • KOSGEB, sınai mülkiyet hakları teşviki
  • Ekonomi Bakanlığı, yurt dışı marka tescil teşviki
  • TÜBİTAK, 1602 patent teşvik programı
  • Turquality, marka teşvik programı